Učíme se ze života pro život 2 (2021 - 2023)

                                                                                                          VOŠ, OA a SOUT Chotěboř je zapojena po projektu

                                                                       Implementace krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

                                                                                                        reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné moderní učební pomůcky např. robotické stavebnice, 3D tiskárny, 3D scannery, brýle pro virtuální realitu aj.

 

Výpis článků

Jak to u nás chodí aneb inovativní výuka, moderní technologie a úzké propojení teorie s praxí

UČÍME SE AKTIVNĚ - UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

TECHNICKÝ KROUŽEK aneb propagujeme technické obory a rozvíjíme praktické dovednosti žáků základních škol