Učíme se ze života pro život (2018 - 2020)

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život,                          registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy.

Výpis článků

IKAP-14-6-2019-3A-Projektový den

IKAP-31-5-2019-3A-Ekonomika

IKAP-9-5-2019-3A-Ekonomika

IKAP-15-4-3A-Ekonomika

IKAP-7-6-2019-1A-Ekonomika

IKAP-5-6-2019-1A-Ekonomika

IKAP-13-6-2019-3MO-Projektový den

IKAP-17-6-2019-Anglický jazyk

IKAP-24-5-2019-2SE-Anglický jazyk

IKAP-24-5-2019-2SE-Anglický jazyk

IKAP-24-5-2019-1TE

IKAP-13-5-2019-1TE

IKAP-24-6-2019-Projektový den

IKAP-1-4-2019-3MO-Aplikovaná matematika

IKAP-11-6-2019-3MO-Strojnictví

IKAP-13-3-1ME-Technická dokumentace

IKAP-13-3-2019-1ME-Technická dokumentace

IKAP-13-5-2019

IKAP-12-4-2019-3MO-Technická dokumentace

IKAP-15-4-2019-3SO-Technická dokumentace

IKAP-15-4-2019-3SO-Technická dokumentace

IKAP-15-4-2019-3MO-Práce s počítačem

IKAP-20-5-2019-2A-Elektronika

IKAP-20-5-2019-2SE-Elektronika

IKAP-5-4-2019-3MO-Praktická cvičení

IKAP-25-2-2019-2SE-Technologie

IKAP-21-1-2019-4ME-Ekonomika

IKAP-14-1-2019-4A-Ekonomika

IKAP-15-3-2019-1TE-Matematika

IKAP-13-3-2019-1ME+1SO-Technická dokumentace

IKAP-21-2-2019-4ME-Technologie

IKAP-14-1-2019-3SO-Technická dokumentace

IKAP-17-12-2018-3MO-Práce s počítačem

IKAP-17-12-2018-3MO-Technická dokumentace

IKAP-17-12-2018-3SO-Technická dokumentace

IKAP-6-12-2018-4ME-Praktická cvičení

IKAP-11-1-2019-1TE-Matematika

IKAP-17-12-2018-1TE-Matematika

IKAP-21-3-2019-4A-Ekonomická cvičení

IKAP-10-1-2019-3A-Ekonomika

IKAP-15-1-2019-3SO-Strojírenská technologie

IKAP-10-1-2019-2SE-Strojnictví

IKAP-9-1-2019-1ME+SO-Technická dokumentace

IKAP-22-2-2019-3MO-Praktická cvičení

IKAP-8-2-2019-4ME-Práce s počítačem

IKAP-18-1-2019-3MO-Praktická cvičení

IKAP-17-1-2019-4ME-Práce spočítačem

IKAP-14-3-2019-2TA-Technická dokumentace

IKAP-21-2-2019-4OP-Technologie

IKAP-19-2-2019-3TE-Technická dokumentace

IKAP-15-2-2019-3MO-Technologie

IKAP-14-2-2019-2TA-Technická dokumentace

IKAP-18-12-2018-3TE-Nauka o materiálech

IKAP-5-12-2018-3MO-Stroje a zařízení

IKAP-12-12-2018-1TE-Technická dokumentace

IKAP-28-11-2018-1TE-Odborné kreslení

IKAP-14-11-2018-1TE-Odborné kreslení

IKAP-12-2-2019-2SE-Občanská nauka

IKAP-7-2-2019-3TE-Občanská nauka

IKAP-19-2-2019-1ME+1A-Občanská nauka

IKAP-14-2-2019-1ME+1A-Občanská nauka

IKAP-10-1-2019-2SE-Občanská nauka

IKAP-9-1-2019-2TA-Občanská nauka

IKAP-12-12-2018-2SE-Strojírenská technologie

IKAP-12-12-2018-2SE-Strojírenská technologie

IKAP-12-12-2018-2SE-Technická dokumentace

IKAP-10-12-2018-3A-Hospodaření firmy s využitím MS Excel

IKAP-30-11-2018-2A-Technická dokumentace

IKAP-28-11-2018-2SE-Technická dokumentace

IKAP-27-11-2018-3A-EA-Hospodaření firmy

IKAP-14-11-2018-2SE-Ústava ČR

IKAP-8-11-2018-3TE-Holocaust