JA Czech

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř realizuje ve výuce žáků 3. ročníku oboru FIREMNÍ MANAGEMENT projekt

JA Studentská firma

JA Studentská firma je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a mentor. Ty mohou být doplněny dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty.

Vzdělávací cíle projektu

  • Rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost.
  • Zprostředkovat studentům kontakt s mentory/odborníky z praxe.

Činnost studentké firmy můžete sledovat ve fotogalerii zde.

Výpis článků