Moje kariéra

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř realizuje projekt s názvem

                                                                                                    „MOJE KARIÉRA“

 Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

V projektu, který probíhá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019, se zaměřujeme na oblast spolupráce s firmami, kariérové poradenství, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a v neposlední řadě také na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

                                                                 

Výpis článků