Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Projekt SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) míří do oblasti profesního růstu pedagogů, zkvalitňování vyučovacího procesu a v neposlední řadě systémového propojení učitelů českého jazyka a literatury napříč školami.

Je realizován Národním institutem pro další vzdělávání, spolufinancován Evropskou unií a podporován MŠMT.

V rámci projektu vznikl metodický Kabinet českého jazyka a literatury na národní, krajské a oblastní úrovni. Jeho cílem je propojit vyučující českého jazyka, nabídnout jim prostor pro sdílení a výměnu zkušeností a inspirativních příkladů z praxe kolegů. 

Výpis článků