Vybavení centra moderních technologií

Projekt "VYBAVENÍ CENTRA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ" je spolufinancován Evropskou unií

Projekt vybuduje centrum moderních technologií pro výuku klíčových kompetencí ve strojírenských oborech, aby došlo ke sladění nabídky a poptávky po kompetencích absolventů školy na trhu práce. Součástí centra bude učebna programování CNC strojů s počítačovými trenažéry pro přípravu CNC programů, výrobní technologie pro praktickou výuku programování a seřizování CNC strojů (soustružení, frézování, obráběcí centrum) a učebna virtuálního svařování s 3D tiskem a 3D měřením pro výuku teorie i praxe.
Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitní a dostupnou infrastrukturu školy pro rovný přístup žáků ke vzdělávání, které povede k rozvoji jejich klíčových kompetencí v technických, řemeslných oborech a v oblasti práce s digitálními technologiemi, čímž bude zajištěna jejich reálná uplatnitelnost na trhu práce.


Slavnostní otevření Centra moderních technologií

V pátek 29. března 2019 jsme slavnostně otevřeli Centrum moderních technologií, které jsme vybudovali díky dotaci z Evropské unie a s přispěním Kraje Vysočina. S realizací projektu pomohl i Svazek obcí Podoubraví. Hlavním motivem bylo pořízení moderního vybavení, které se běžně používá ve firmách. To nám pomůže studenty lépe připravit na jejich budoucí povolání a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Díky projektu naši studenti nově využívají počítačovou učebnu s trenažéry pro CNC programování, CNC frézkou, CNC soustruhem, svářecím trenažérem, 3D měřícím přístrojem, 3D tiskárnou a 3D skenerem v celkové hodnotě devíti milionů.

Pozvání na slavností otevření centra přijala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, Ing. Jana Fialová, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, RNDr. Kamil Ubr, starosta města Chotěboře, Ing. Tomáš Škaryd, zástupci partnerských firem z Chotěboře, Havlíčkova Brodu a Přibyslavi - GCE s.r.o., Chotěbořské strojírny a.s., NATE – nápojová technika a.s., CHEOPS spol. s r.o., B:TECH a.s. a ACO Industries k.s. - a také ředitelé chotěbořských základních škol a gymnázia. Po prohlídce učeben elektrotechniky, automatizace a robotizace a po slavnostním otevření nové učebny CNC následovala beseda u kulatého stolu na téma „Vzdělávání v technických oborech na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř“.

Všem zúčastněným děkujeme, že nás podpořili.

Související tiskové zprávy si můžete přečíst v Havlíčkobrodský deník a Deník.cz.

Výpis článků