Regionální kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik, nástrojař a puškař

Naše škola jako již tradičně uspořádala za podpory Kraje Vysočina a města Chotěboř ve dnech 8. a 9. března 2022 v rámci celostátního projektu České ručičky již 10. ročník regionální kola soutěže s názvem KOVO Junior 2022. Soutěž byla určena pro studenty strojírenského učebního oborů strojní mechanik, nástrojař a pro studenty z Kraje Vysočina byla zároveň jako postupová do celostátního kola. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 16 studentů z šesti škol Kraje Vysočina a dvou škol z Pardubického kraje. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 24 Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z výroby zámečnického výrobku podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů, ve které soutěžící prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžního výrobku. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a následně jejich vyhodnocení.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách staré radnice Městského úřadu v Chotěboři za přítomnosti místostarosty města Chotěboře pana Mgr. Bc. Davida Šafránka. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny.

Výsledky soutěže

Družstva:

 1. místo – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

 2. místo – VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

 3. místo – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice

Jednotlivci:

1. místo – Michal Vávra, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

2. místo – Stanislav Flesar, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

3. místo – Daniel Plodík, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Výpis článků