Ve čtvrtek 7. prosince jsme zorganizovali tzv. Erasmus Day, kde naši stážisté společně s doprovodnými učiteli prezentovali své zkušenosti z říjnových stáží v lotyšských firmách svým spolužákům z druhého a třetího ročníku maturitních oborů. Koordinátorka projektu Ing. Ondráčková následně prezentovala výsledky přípravné návštěvy u nového partnera, firmy Vitalis z německého Gut Wehlitz poblíž Lipska a představila možný scénář stáží právě u tohoto partnera. Na závěr koordinátorka projektu zveřejnila kritéria výběru stážistů pro jarní období roku 2024 a upozornila, že výběr stážistů proběhne na začátku února podle výsledků 1. pololetí daného školního roku. Následně bylo otevřeno závazné přihlašování zájemců o jarní stáže z řad studentů třetího ročníku maturitních oborů.

Výpis článků