Erasmus+ ve školním roce 2023/2024

SŠTE Chotěboř realizuje ve školním roce 2023/2024

v rámci AKREDITACE ERASMUS 

 projekt číslo 2023-1-CZ01-KA121-VET-000124298

 

V projektovém období budeme realizovat zahraniční stáže žáků ve firmách, stínování, odborné a jazykové kurzy pro učitele, čímž budeme směřovat k plnění těchto cílů strategického dokumentu Plán Erasmus: 

 

1. Zvýšíme odborné kompetence žáků školy a jejich připravenost na budoucí povolání.

2. Podpoříme jazykově nadané žáky v dalším rozvoji a zvýšíme jazykové kompetence slabších žáků.

3. Simulací situcí z pracovního života podpoříme osobnostně sociální růst žáků, čímž zvýšíme jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

4. Rozvineme odborné, pedagogické a manažerské kompetence učitelů.

5. Zlepšíme jazykové kompetence učitelů.

6. Zvýšíme prestiž školy a přilákáme mladé učitele.

 

 

Výpis článků

Výstupy z projektových aktivit 2023/2024

Jazykové kurzy učitelů - Irsko a Malta 2024

Den s Erasmem+ aneb sdílíme zkušenosti z jarních mobilit

Evaluační schůzka aneb hodnotíme jarní mobility

Stáže žáků v Německu - květen 2024

Stáže žáků v Lotyšsku - duben 2024

Přípravná schůzka k mobilitám JARO 2024

Den s Erasmem+ aneb sdílíme zkušenosti z podzimních mobilit

Přípravná návštěva v Německu - listopad 2024

Stáže žáků a stínování učitelů v Lotyšsku - říjen 2023

Přípravná schůzka pro mobility PODZIM 2023