V úterý 28. listopadu 2023 se vypravil tříčlenný tým složený z ředitele školy Mgr. Luďka Benáka, koordinátorky projektu Erasmus+ Ing. Heleny Ondráčkové a vedoucího střediska odborného výcviku Ing. Vlastimila Mejstříka na přípravnou návštěvu do tréninkového centra Vitalis v německém Gut Wehlitz poblíž Lipska. Cílem návštěvy bylo navázat kontakt s možným novým partnerem, shlédnout vybavení střediska a detailně prodiskutovat možnosti spolupráce v oblasti krátkodobých stáží žáků a stínování učitelů v jarním období roku 2024.

Výpis článků