V úterý dne 9. dubna jsme zorganizovali přípravnou schůzku pro studenty, kteří se chystali vycestovat na zahraniční stáže v následujícím období. Schůzky se zúčastnilo všech 14 stážistů, studentů 3. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač (2), Mechanik elektrotechnik (1), Průmyslová automatizace (3), Obchodní akademie (3) a Firemní management (5), a také všichni 4 doprovodní učitelé.

      Schůzka měla několik částí. V úvodu projektová koordinátorka znovu připomněla význam projektu a aktivity, které v daném školním roce škola realizuje. Potom obě skupiny seznámila s detaily ohledně cesty, pobytu, náplně stáží i doprovodného programu. Obě party si založily skupiny na Messengeru, kde bude následně probíhat operativní komunikace mezi jednotlivými stážisty, doprovodnými učiteli a koordinátrokou projektu (v lotyšské skupině také komunice s koordinátorkou z podpůrné organizace).

      V další části schůzky se všichni zúčastnění vypořádali s administrativními záležitostmi povinně spojenými s realizací projektu. V poslední části schůzky převzali aktivitu doprovodní učitelé, kteří se, každý se svou skupinou stážistů, věnovali kulturní a jazykové přípravě. 

Výpis článků