V pátek dne 24. května 2024 jsme zorganizovali evaluační schůzku, kde jsme vyhodnotili jarní mobility. Doprovodní učitelé německé skupiny zadali úkoly a rozdělili povinnosti spojené s přípravou projektových výstupů, tj. prezentací, videa a novinového článku mezi stážisty. Doprovodní učitelé lotyšské skupiny zkontrolovali průběžný postup těchto prácí, které byly stážistům zadány hned po návratu ze stáží. V poslední části schůzky dostali stážisté vyhrazený čas na vyplnění povinné zprávy účastníka na portálu projektu.

Výpis článků