Vybraný metodický nástroj prověřil paměť jednostlivých žáků. Žáci si tak mohli ověřit jak na tom jsou se svou pamětí. 
Žáci pracovali převážně samostatně. Úkol plnili na druhou stranu papíru po přečtení daných úkolů.
Cílem bylo upozornit na to kolik si toho daný jedinec zapamatuje.

Výpis článků