V případě vybraného metodického nástroje žáci plnili celkem dva úkoly.
První z úkolů spočíval v tom, že nechali na sebe působit postupně dvě kategirie jmen - osobností jednak kladných a jednak záporných.
V případě některých jmen docházelo k mírným dohadům o koho vlastně jde, ale nakonec pomohla drobná nápověda.
Druhým úkolem bylo se zamyslet nad sebou a tím, když si někdo přečte jeho jméno co si bude myslet.

Výpis článků