Zvolené vlastní téma jsem zaměřil na technické výrazy. Úkolem žáků bylo přiřadit ke slovu ve sloupci " A " odpovídající slovo ze sloupce " B ".
Žáci měli možnost správně pojmenovat měřidla, zámečnické nářadí, nástroje a stroje. Odborná náročnost byla zvolena s ohledem na využití pro žáky 1. ročníku a ohledem na probrané učivo.

Výpis článků