Díky populární soutěži RISKUJ si mohli žáci zábavnou a zároveň soutěžní formou prověřit své vědomosti jak z oblasti měřidel, tak z oblasti svařování nebo i na téma obrábění aj. dalaší odborná témata.
Tento metodický nástroj je mezi žáky velmi oblíbený a dokáže v nich probudit zdravou soutěživost mezi jednotlivými družstvy.

Výpis článků