Použitým nástrojem si žáci dokonale procvičili téma závity. Téma nebylo pro ně neznámé a tak mohli reagovat na zadané úkoly.
Poznatky a odpovědi mohli hledat i na tabletech, které měli k dispozici.

Výpis článků