Žáci si osvojili a zopakovali učivo probírané v prvním ročníku SŠ. Nástroj je vhodný pro použití ve všech oborech elektro na středních školách, možno využít v oblasti odborných předmětů i praktického vyučování.
V případě nemožnosti použití reálných rezistorů (např. školy kde nemají dílny odborného výcviku, laboratoře aj.) lze promítnout připravený pracovní list, kde je několik rezistorů nafocených a úlohu přesto zrealizovat.

Výpis článků