Žáci navrhovali schema bytové instalace (zásuvkové a světelné obvody v jednotlivých místnostech). Nejprve si načrtli schema ručně na papír a poté vytvořili projekt v programu SchemataCAD, který je určen k tvorbě elektrotechnických schemat a elektro dokumentace. Výsledkem byl reálný návrh elektroinstalace, který používají elektrikáři při pracích na domovních a bytových elektroinstalacích. 
Cílem bylo procvičení schematických značek, uplatnění technických norem, zopakování učiva odborné praxe prvního ročníku, technické dokumentace, prohloubení znalostí funkcí programu SchemataCAD,...

Výpis článků