Žáci si ujasnili rozdíly mezi třídami ochrany elektrických spotřebičů, které lze rozdělit do třídy 0, 1, 2 a 3. Zjistili, že nejvíce běžných domácích a dílenských elektrických spotřebičů, se kterými se setkává každý denně, spadá do třídy 1 (základní isolace - připojen ochranný vodič) nebo třídy 2(zesílená izolace bez použití ochranného vodiče). Méně používané jsou spotřeniče třídy 3(připojení ke zdroji SELV), nejméně četné a v ČR i ČSSR již mnoho let zakázané spotřebiče třídy 0 (základní ochrana, bez připojení ochranného vodiče) Cílem nástroje bylo určení třídy ochrany jednotlivých spotřebičů vypsaných na seznamu.

Výpis článků