Nástroj vysvětluje využití stykačů v elektrotechnice. Je vhodný pro elektrotechnické obory na středních školách a odborných učilistích, možno využít ve všech ročnících.
Obsahuje část s vysvětlením základních částí stykače (cívka, pomocné a hlavní kontakty) a dalších důležitých přístrojů potřebných k zapojení stykače (tlačítka, jistící a ochranné prvky,...). Znázorněny jsou schematické značky pro zobrazení jednotlivých částí v elektrickém schematu - jednotlivé kontakty, cívka, tlačítka, jistící a ochranné prvky,...
Druhou částí je odkaz na praktický návrh schéma zapojení stykače do elektrického obvodu, případné zapojení samotného stykače v praxi, pokud to dovolí pracovní podmínky ve škole. 
Jelikož na naší skole máme stykače k dispozici, žáci si nejprve navrhli schema zapojení a následně stykač zapojili.

Výpis článků