Žáci si vyzkoušeli méně běžnou aktivitu v rámci elektrotechnického měření. Úkolem bylo změřit intenzitu osvětlení učebny pomocí starého analogového měřícího přístoje - luxmetru. Měřili intenzitu osvětlení při zapnutých stropních svítidlech, při vypnutém osvětlení, při zatažených žaluziích, na místě pracoviště, před tabulí,... Naměřené hodnoty zapisovali do protokolu o měření a zjišťovali, zda jsou naměřené hodnoty intentity osvětlení v učebně dostatečně vysoké pro splnění normy. Výsledkem úkolu byl vypracovaný protokol.

Výpis článků