Žáci druhého ročníku si vyzkoušeli nanečisto zkušební testové otázky z vyhlášky 50/78sb., paragrafu 5, aby zjistili, jak na tom jsou se svými znalostni týkající se základů elektrotechniky, bezpečnosti při pracích na elektrických zařízeních, elektrotechnických norem, první pomoci při zasažení elektrickým proudem,... Ve třetím ročníku po vyučení budou žáci paragraf 5 vyhlášky 50/78sb. skládat, aby mohli pracovat na elektrických zařízeních. Vyzkoušeli si elektronickou i papírovou verzi zkušebních testů, obě varianty jim byly vyhodnoceny a žáci si mohli říci, jak moc budou muset ještě během roku své znalosti prohloubit, aby zkoušku úspěšně složili.

Výpis článků