Napsání žádosti spadá do úředních dopisů a je stěžejní při pokusech o zaměstnání, tedy je třeba dobře a jasně formulovat, napsat žádost bez chyb a formálně v maximální kvalitě. Takováto cvičení tuto snahu podporují.

Výpis článků