Žáci se naučili zpracovat cestovní příkaz. Cestovní příkaz je základní dokument pro všechny zaměstnance a je třeba jeho vyplňování či kontrolování natrénovat. Tento metodický list je velmi dobře připravený od výkladu po dvě cvičení. Má pracovní skupina potřebovala 90 minut na výklad, ověření povinností v Zákonníku práce a vypracování první úlohy.

Výpis článků