Žáci se naučili zpracovávat grafy v Excelu. Vizualizace číselných dat zpřehledňuje strohé číselné údaje. Tabulkový editor nabízí velký rozsah úprav grafů od výběru zobrazovaných dat až po grafický vzhled vizualizace. Zvládnutí grafů je pro studenty zajímavé a není až tolik obtížné.

Výpis článků