Žáci se naučili zpracovávat grafy v Excelu.Vizualizace číselných dat zpřehledňuje strohé číselné údaje. Tabulkový editor nabízí velký rozsah úprav grafů od výběru zobrazovaných dat až po grafický vzhled vizualizace. Zvládnutí grafů je pro studenty zajímavé a není až tolik obtížné. Použité příklady sloužily k individuálnímu procvičení po výkladu.

Výpis článků