Spotřebitelská smlouva je často opomíjena a mladí lidé jednají jako dospělí - běžně objenávají, ale nečtou podmínky. Tento materiál se pokouší přijatelným způsobem přimět žáky chápat psaný text, který často přehlížejí a skutečně v něm často tápali. Elektronicky pořízený text porovnali pomocí revizí s originálem a okamžitě viděli chyby.

Výpis článků