Vštěpování zásad správné ergonometrie je potřebné průběžně během běžné výuky, aby si žáci potřebné návyky zafixovali a snažili se je dodržovat při práci ve škole a pokud možno i doma. Dalším aspektem je povědomí o kumulativní účinnosti svalové zátěže při vhodné ergonometrii a dlouhodobá léčba akutních stavů. K tomu takovéto materiály slouží dobře.

Výpis článků