Excel stojí na výpočtech, tj na vzorcích a funkcích. Tento materiál opakuje základní funkce matematické a finanční. Jejich zvládnutí ulehčí nástup do praxe našim absolventů.

Výpis článků